Pátek 7. února 2020, 19:00, Divadlo Komedie (Jungmannova 15/1, Praha 1)
ENSEMBLE OPERA DIVERSA

Olga Sommerová, Lenka Nota: JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ

 

dirigentka / conductor - Gabriela Tardonová
režie / stage director - Kristiana Belcredi
scéna a kostýmy / sets and costumes - Sylva Marková
produkce / producer - Natálie Vančurová
 

Božena Němcová: Jarmila Balážová
Josef Němec:: Lukáš Rieger
Kvartet: Aneta Podracká Bendová, Pavla Radostová, Martin Javorský, Aleš Janiga

 

Komorní opera JSEM KNĚŽNA BLÁZNŮ vznikala několik let. Je rozdělena do devíti obrazů a závěrečného Epilogu a mapuje soukromý i tvůrčí život první české spisovatelky. Libreto na základě její korespondence, básní Františka Halase, Vladimíra Holana a Františka Pavlíčka sepsala dokumentaristka Olga Sommerová. V hlavní roli Boženy Němcové se představí mladá talentovaná pěvkyně Jarmila Balážová. Mluvenou roli jejího muže ztělesní herec Lukáš Rieger. Je to jediná mluvená role v opeře a to proto, že Josef Němec svým ryze realistickým pohledem jaksi nezapadal do světa své snivé ženy. Nástrojové obsazení je vzhledem k tématu tradiční – flétna, hoboj, klarinet, fagot, klavír a smyčce. Postavy ze života Boženy Němcové ztělesňuje čtyřčlenný sbor.


Boženu Němcovou zná každý především jako autorku Babičky. O jejím velmi pozoruhodném osobním i profesním životě, politických a emancipačních aktivitách, i na dnešní dobu moderních názorech, fascinující korespondenci, se ví málo. Její touha po osobní a společenské svobodě může být vzorem i dnešním ženám a mužům. Je pro nás výzvou, inspirací a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Svými, nejen na svou dobu mimořádnými literárními schopnostmi, čestným, vzdorným, statečným, a proto bolestným životem a svobodomyslnými na nikom a ničem nezávislými názory vynikala nad dobové horizonty a nepřestala být ani v našem století velkou inspirací a jednou z největších žen, které se v naší zemi zrodily. Dodnes se bohužel jejímu uměleckému i společenskému odkazu nedostává zasloužilé pozornosti. Ukázat Boženu Němcovou jako statečnou, svobodnou, talentovanou a nezávislou tvůrčí bytost, bylo hlavním záměrem díla.


Božena je přítelkyní všech českých žen, které nerezignovaly na touhu po osobní i společenské svobodě. Je pro nás výzvou a zárukou, že lze zvednout hlavu navzdory zakořeněným předsudkům. Inspiruje nás k odvaze myslet a konat jinak, než se od nás žen od věků očekávalo, nacházet svou identitu a sebeúctu.


Olga Sommerová, autorka libreta

 


 

 

igoletto

Jsem kněžna bláznů, foto Vít Kobza

copyright © Opera 2019, website by JanAltonDesign, 2009-19