OPERA 2017 – DOPROVODNÉ AKCE

 

Povídání s… Jak se u nás žije primadonám II
zkušebna v Provozní budově Národního divadla, pondělí 25. září 2017, 16:00

V roce 2011 si Radmila Hrdinová povídala s Marií Kobielskou, Katarínou Jorda Kramolišovou a Magdou Málkovou nejen o tom, jaké je být první dámou operního souboru. Po šesti letech na debatu navazuje s novou generací „primadon“ -  besedovat přijdou Kateřina Kněžíková, Alžběta Poláčková a Lívia Obručnik

 

Povídání s… Jiří Heřman
zkušebna v Provozní budově ND, pátek 6. října 2017, 16:00
S Jiřím Heřmanem si budeme povídat především o cestě, po které vede brněnskou operu. Budeme vyzvídat, jak sestavuje režijní a inscenační plány, jak pracuje se souborem, jaké vyhledává spolupracovníky. O jeho spolupráci s dirigenty, zejména s Markem Ivanovićem. O jeho pojetí operní inscenace, o jevištní imaginaci, o vytváření architektonických, zvukových i dramatických prostorů. O velikosti, která k opeře patří.

 

Povídání s… Edvard Schiffauer
Divadlo D21, sobota 4. listopadu 2017, po odpoledním představení operky Zob, zob, Zoban

S Edvardem Schiffauerem si popovídáme o jeho nelehkém životě: o obtížné a dlouhé cestě k hudbě, prokládané nejrůznějšími dělnickými profesemi, o jeho působení v ostravském divadélku Waterloo, které ho na začátku normalizace přivedlo na osm měsíců do věznice na Borech, o šikaně, která následovala. Ale také o jeho vztahu k hudbě, především psané pro děti, o jeho pedagogickém působení, o jeho skladbách především pro divadlo. Prostě o nevšedním osudu ostravského muzikanta. Připojí se také Ivan Binar, Schiffauerův spolupracovník a spoluvězeň,spisovatel a někdejší redaktor rádia Svobodná Evropa, libretista opery Zob, zob, Zoban.
 

Pocta… Václav Kašlík
Národní divadlo – foyer na 1. balkóně, pátek 29. září 2017, 16:00  
Na konci září probíhá v Praze další ročník Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Ve spolupráci s ním připravuje Jednota hudebního divadla vzpomínku na významného režiséra, skladatele a dirigenta, od jehož narození letos uplynulo sto let. V roce 1945 spoluzakládal Divadlo 5. května, od roku 1948 byl kmenovým režisérem Národního divadla a výrazně spoluurčoval podobu českého operního divadla po následujících čtyřicet let, pravidelně režíroval také na významných zahraničních scénách. Režisér Tomáš Šimerda na základě materiálů z archivu České televize přiblíží Kašlíkovu televizní a filmovou tvorbu. Na komentovanou projekci naváže vernisáž výstavy, kterou připravilo Národní divadlo ve spolupráci s Národním muzeem.

 

Další program festivalu Zlatá Praha na: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/zlatapraha/

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Opera 2015, website by JanAltonDesign, 2009-17